Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – przypomnienie

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – to miejsce, w którym mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój w ramach opłaty „śmieciowej", legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie gminy mogą dostarczyć wytwarzane przez siebie odpady komunalne poza terminem wyznaczonym w harmonogramie. Do PSZOK w Dobrowodzie można również przywieźć we własnym zakresie za dodatkową opłatą odpady remontowo-budowlane (tynki, gruz, styropian, drzwi, okna, futryny, papa odpadowa itp.).

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

ODPADY NIEBEZPIECZNE

  • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki
  • zużyte baterie i akumulatory
  • tusze i tonery
  • żarówki, świetlówki
  • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

ODPADY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE

  • telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp.

SPRZĘT ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ KOMPLETNY!!!
(Dz.U.2015.1688)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

  • opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach

Odpady przyjmowane do PSZOK w ramach opłaty wnoszonej do UMiG są też odbierane dwa razy w roku sprzed posesji według harmonogramu.

GODZINY OTWARCIA PSZOK

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Punkt główny:

Dobrowoda – teren składowiska odpadów komunalnych

Filia:

Busko-Zdrój, ul. Dygasińskiego 36 – teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.(naprzeciwko cmentarza komunalnego w Busku-Zdroju)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *