RADA SOŁECKA

Elżbieta Bławat – Sołtys

Artur Moczulski

Wiesław Marzec

Jan Kański

Elżbieta Kłys