ogłoszenie

W dniu 2 lutego 2018 roku (piątek) o godz.16:00 w remizie OSP ZBLUDOWICE odbędzie się spotkanie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z mieszkańcami sołectw: Zbludowice, Siesławice, Wolica, Chotelek, Kawczyce  i Radzanów w sprawie budowy obwodnice.   Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju    

Spotkanie z Burmistrzem

Serdecznie zapraszamy na zebranie wiejskie które odbędzie się 09-02-2018 roku (piątek) w Świetlicy Wiejskiej w Choteleku o godzinie 17:00. tematy zebrania: sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017 sprawy różne. Jednocześnie będzie to okazja do spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemarem Sikorą. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

FUNDUSZ SOŁECKI 2018 – ZEBRANIE

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE Organizowane przez SOŁTYSA które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Chotelku w dniu 10-09-2017 (niedziela) o godz. 18:00   Porządek obrad: 1. Podział funduszu sołeckiego na rok 2018 2. Zatwierdzenie podziału funduszu sołeckiego (podjęcie uchwały). 3. Sprawy bieżące. 4. Zakończenie obrad. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w zebraniu.