Dzień: 29 stycznia 2018

Spotkanie z Burmistrzem

Serdecznie zapraszamy na zebranie wiejskie które odbędzie się 09-02-2018 roku (piątek) w Świetlicy Wiejskiej w Choteleku o godzinie 17:00. tematy zebrania: sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017 sprawy różne. Jednocześnie będzie to okazja do spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemarem Sikorą. Serdecznie wszystkich zapraszamy.