Woda wodociągowa na terenie Gminy Busko – Zdrój

Woda wodociągowa na terenie Gminy Busko — Zdrój według naszej wiedzy nadaje się do spożycia przez ludzi.

becnie system wodociągowy gminy Busko – Zdrój obsługiwany przez MPGK Sp. zo.o. zaopatrywany jest z ujęcia w Szczaworyżu.

Informuję, że prowadzone są bieżące badania wody przez laboratorium MPGK Sp . z o.o. i na obecną chwilę nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń. Badania prowadzone są również przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju, który po zakończeniu badań przedstawi stosowne wyniki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach w dniu 5.10.2016 r. ok. godz. 14:00 wydał Decyzję Nr SE Ia-4261/355/16 z dnia 05.10.2016r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Busko – Zdrój – Ujęcie Zrecze, do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających jej przydatność do spożycia. Badanie przeprowadzone zostało w miejscowości Borzykowa na terenie Gminy Chmielnik. Na podstawie relacji Prezesa ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. z dnia 6.10.2016 godz. 7:00 zanieczyszczenie stwierdzono w dwóch gospodarstwach domowych we wsi Borzykowa. Prawdopodobne skażenie wywołane zostało przez wprowadzenie do sieci wodociągowej wody ze studni zlokalizowanych w prywatnych gospodarstwach. Nadmienić należy, że wykryty rodzaj zanieczyszczenia może występować tylko w wodach powierzchniowych co wyklucza ich występowanie w wodzie z ujęcia w Zreczu. W tym samym czasie pobrano próby wody w sąsiedniej miejscowości Suskrajowice na terenie gm. Chmielnik gdzie nie stwierdzono zanieczyszczeń. Na terenie całej gminy Chmielnik zanieczyszczenie stwierdzono tylko w miejscowości Borzykowa w 2 gospodarstwach domowych.

Obecnie prowadzone są bieżące badania wody z ujęcia w Zreczu oraz w wyznaczonych punktach na sieci wodociągowej.

Na terenie gminy Busko — Zdrój na obecną chwilę nie stwierdzono zanieczyszczeń wody szkodliwymi bakteriami.

Nadmieniam, że w dniu 5.10.2016 r. ok. godz. 14:00 niezwłocznie po otrzymaniu wstępnych informacji od Prezesa ZUK w Chmielniku o potencjalnej możliwości zanieczyszczenia wody z ujęcia w Zreczu wstrzymano zaopatrzenie w wodę gminy Busko – Zdrój z ujęcia w Zreczu. Po otrzymaniu tych informacji pobrano próby wody do badań. Czas wykonania badania wynosi ok. 40 godzin. Zasilanie w wodę gminy Busko -Zdrój od godz. 14:30 dnia 5.10.2016 realizowane jest z ujęcia w Szczaworyżu gdzie nie stwierdzono zanieczyszczeń. Informuję ponadto, że zarówno w Zreczu jak i w Busku – Zdroju prowadzona jest bieżąca dezynfekcja wody.

Prosimy wszystkich mieszkańców oraz media o prowadzenie akcji informacyjnej na podstawie prawdziwych danych potwierdzonych przez odpowiednie służby odpowiedzialne za monitorowanie i dostarczanie wody do mieszkańców. Pojawiające się niepotwierdzone informacje wprowadzają jedynie niepotrzebne zaniepokojenie mieszkańców.

Informacje dotyczące jakości wody w Busku-Zdroju będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie MPGK Sp. z o.o. w Busku – Zdroju oraz w mediach lokalnych. W związku z ograniczoną wydajnością ujęcia w Szczaworyżu prosimy użytkowników o oszczędne korzystanie z wody do czasu ponownego zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Busko-Zdrój z ujęcia w Zreczu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *